Filtrele

GENEL KURUL TEMSİLCİLERİ BİLDİRİM FORMU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 83 –(1) OSBÜK genel kurulunda, OSB’leri temsil edecek üye sayıları,
OSB’lerin büyüklüklerine göre;
a) 100 hektara kadar 1,
b) 101-250 hektara kadar 2,
c) 251-500 hektara kadar 3,
ç) 501-750 hektara kadar 4,
d) 751-1000 hektara kadar 5,
e) 1001-1500 hektara kadar 6,
f) 1501-2000 hektara kadar 7,
g) 2001 ve üzeri hektara kadar 8,
kişi olmak üzere müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından seçilir. Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler kalan süreyi tamamlar.
Müteşebbis Heyet / Genel Kurul Karar Yükle
Vazgeç
Kaydet